Cine spunea asta? Parcă Cioran. Ştiu, este împotriva filosofilor care cred că deţin răspunsuri ascunse, chiar dacă spun că nu le deţin! Este împotriva raţiunii să spui că sânul ei te poate duce pe culmi ascunse, nu Critica raţiunii pure a lui Kant. Dar eu o prefer pe ea. Să mă descos pe mine...