Trăim într-o lume maniheică, a delimitărilor şi conceptualizărilor, o lume a psihologiei de buzunar care face din om doar un concept. Aşa că, mergând pe logica extremelor, persoanele ajung – „singure” – să se arunce în anonimatul portretului,  nedând astfel şansa dansului dintre măşti, adică de a fi undeva în spaţiul „mărimii juste”, cum...