Dacă omul este o ambuscadă de măşti, atunci viaţa sa este o scenă. Problema autenticităţii devine astfel doar o noemă filosofică, fără de rost, lipsită de conţinut. În fond, cât din ceea-ce-suntem-noi este pentru ceilalţi? Cam totul, nu? Şi totuşi, în camera de lucru a vieţii noastre, în absconsul fiinţei, atunci când nimic nu mai...