Ţinem în mână lucruri oficiale şi mai puţin oficiale, iar lucrul care ne certifică apropierea este sărutul. Prin sărut ajungi să străbaţi o lume, să te scurgi printre mii şi mii de hotare, de feţe, şi astfel să ajungi la fiinţa celui ce te cheamă într-un sărut.  El se dă în felul acesta, arată că...