Dulapul, dragii mei. Acolo, dacă stăm să ne căutăm, se găseşte miracolul vicleşugurilor. Ce simplu ar fi dacă totul s-ar reduce la jocul de haită, când ne lăsăm cuprinşi de iluzia impersonalului. Da, suntem ciudaţi, avem ţinte pe care numai noi  le cunoaştem, dar care sunt parcă crescute din crepusculul ascunsului nostru. Nu ştiu...